Časovi

Teorijski časovi

Teorijska nastava se sastoji iz 40 časova.

Kako vožnja danas postaje jedna od osnovnih potreba čoveka u savremenom društvu i kako svakodnevno na vestima slušamo o negativnim posledicama saobraćaja (saobraćajnim nezgodama), nameće se potreba za poboljšanjem ukupne situacije u saobraćaju. Jedan od načina da se poboljša stanje u saobraćaju je, svakako, uvođenje teorijske nastave u auto školama.

Čemu teorijska nastava i koji su njeni ciljevi?

Da bi se smanjio broj stradalih u saobraćaju u budućnosti neophodno je angažovanje svih resursa društva u kojem živimo. Naime, auto škole imaju misionarski zadatak da preko novih kandidata za vozače utiču na ukupno podizanje svesti o značaju bezbednosti saobraćaja. Primarni cilj teorijske nastave u auto školama je sticanje osnovnog znanja za bezbedno učešće vozilom u saobraćaju, kao i formiranje svesti o značaju poštovnja i posledicama nepoštovanja saobraćajnih propisa. Pohađanje nastave omogući će Vam da sa lakoćom položite teorijski ispit.

Prakticna obuka

Praktična obuka se sastoji iz 40 časova vožnje.

Najbitniji segment obuke vozača svakako jeste praktična obuka upravljanja vozilom u saobraćaju. Zabluda je da se vožnja uči tek nakon sticanja vozačke dozvole. Tada stičete dodatnu rutinu i iskustvo.

Pažljivo birajte auto školu.

Svako, ko se bar malo potrudi može da nauči da vozi bezbedno. Ne verujte u priče da nisu svi za volan.
Na prvim časovima vožnje učite samu tehniku vožnje i normalno je da vam se auto više puta ugasi. To ne treba da Vas obeshrabri jer već nakon par časova auto će početi da Vas „sluša“ i kretanje će biti sve bolje.