Ispiti

Polaganje teorijskog ispita

Teorijski ispit kandidata za vozače polaže se u auto školi Signal Buda u učionici kapaciteta za 15 kandidata najranije deset dana nakon završetka teorijske nastave u unapred utvrđenim terminima koje određuje MUP i to uvek u prepodnevnim časovima.

Ispitna pitanja su javna i dostupna svim kandidatima na internet adresi servisi.euprava.gov.rs/autoskole, dok je kombinacija ispitnih pitanja službena tajna zakonodavca. Od ukupnog broja ispitnih pitanja (2000 pitanja) iz navedenih oblasti ZOBS po unapred određenom konceptu,svakom kandidatu za vozača B kategorije formira se test od 41 pitanja bodovanih sa ukupno 100 poena.

Da bi kandidat položio teorijski ispit potrebno je da tačno odgovori na postavljena pitanja, tj. postigne najmanje 85% od ukupnog broja poena.

Počev od 01.01.2016. godine, teorijski ispit se polaže na računaru u svakoj auto školi pod video nadzorom (čime se eliminišu moguće zloupotrebe u postupku ispita), tako da niko neće znati kombinaciju ispitnih pitanja, jer će istu slučajnim izborom pitanja generisati računarski program.


Termini teorijskog ispita:

    Trenutno nema podataka

Pogledajte rezultate ispita

Polaganje prve pomoci

Kako bi povećali nivo usluge auto škole i svojim kandidatima omogućili jednostavnije, komfornije i brže osposobljavanje, organizovali smo kurseve Prve pomoći u našim prostorijama u Bogdana Žerajića 24a.

Svi polaznici auto škole moraju da završe Prvu pomoć pre prijave ispita vožnje. O terminima održavanja nastave, načinu plaćanja i polaganju Prve pomoći, kandidati se mogu raspitati kod referenta škole.

Polaganje se sastoji iz dva dela. Prvi deo je teorijska i praktična nastava, a drugi deo je teorijski i praktični ispit. Sve se završava u jednom danu.

Cena nastave i ispita Prve pomoći iznosi 5.000 dinara i uz to se dobija vaučer za besplatan lekarski pregled.

Polaganje praktičnog ispita

Praktični ispit se polaže najranije dve nedelje nakon završetka praktične obuke u unapred utvršenim terminima koje određuje MUP i to uvek u prepodnevnim časovima.

Ispit se sastoji iz dva dela i to: izvođenja poligonskih radnji sa vozilom i vožnje u naselju u uslovima slabog,srednjeg i jakog inteziteta saobraćaja.

Svaka auto škola sačinila je 15 ispitnih zadataka koje kandidat slučajnim izborom izvlači u prisustvu članova ispitne komisije(od 25.04.2015. godine ispitni zadatak slučajnim izborom određuje računarki program), datim u formi ispitne trase(rute), gde je na planu saobraćajnica ucrtana maršuta, pravac kretanja i spisak ulica i navedenih radnji sa vozilom koje izvodi kandidat za vozača samostalno i na bezbedan način po sebe i druge učesnike u saobraćaju.Praktičan ispit po pravilu traje najmanje 25 minuta; izuzetno trajanje ispita može biti i kraće,ako kandidat ne može da izvede određene radnje ili to čini na način da znatno ugrožava bezbedno odvijanje saobraćaja.

Po završetku ispita, ispitna komisija neposredno saopštava kandidatu ishod ispita, dajući detaljno obrazloženje i ocenu pokazanog nivoa znanja i veštine upravljanja sa vozilom u saobraćaju.


Termini praktičnog ispita:

    Trenutno nema podataka

Pogledajte rezultate ispita